Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 1060 rezultāti
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-J un L-S
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-F
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 16.10 un 16.21, kā arī uzņēmumi, kas pēc publiski pieejamās informācijas, savas darbības nodrošināšanai iepērk apaļkokus.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-kokmateriāli
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa C
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-irkj
  Gads
  2019
  Elektroenerģijas tirgotāji, pārvaldes, sadales operatori
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-EC
  Gads
  2019
  Lauku saimniecības, kurām LDC reģistrā ir reģistrēti kažokzvēru ganāmpulki
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  26-LS
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļa 78
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  9-pakalpojumi
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 73.1
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  8-pakalpojumi
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kas nodarbojas ar Latvijā audzētu tilinātu linu stiebriņu un kaņepju stiebru iepirkumu.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  5-iepirkums
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 68.20, 68.31, 68.32
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  5-dzīvojamais fonds
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kura kompetencē ir autoceļu datubāzes uzturēšana
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-autoceļi
  Gads
  2019
  Augstākās izglītības mācību iestādes, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-augstskola, koledža
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuri ir valsts vai pašvaldību struktūru finansēti un kontrolēti.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-FAP
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-elektrotransports
  Gads
  2019
  Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-akvakultūra
  Gads
  2019
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2020
  Izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas
  Statistikas iestāde
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Indekss
  IIP-1
  Gads
  2019
  Pirmsskolas izglītības iestādes
  Statistikas iestāde
  Izglītības un zinātnes ministrija
  Indekss
  VSP-1
  Gads
  2019
  Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji)
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  IKT-personas
  Gads
  2019
  Ganāmpulka īpašnieki - piena ražotāji
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2019
  Bāriņtiesas
  Statistikas iestāde
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
  Gads
  2019