Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
BEC 5. red.
Ieviešanas mērķis

Ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Klasificēšanas objekts

Preču eksports un imports.

Lietošanas joma
  • ārējās tirdzniecības statistika;
  • nacionālo kontu statistika.
Izstrādātājs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
6

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    8 kategorijas
2. līmenis –  16 kategorijas
3. līmenis –  40 kategorijas
4. līmenis –  32 kategorijas
5. līmenis –  48 kategorijas
6. līmenis –  32 kategorijas

Ieva Jansone

daļas vadītāja vietnieks
Ieva.Jansone [at] csp.gov.lv