Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Atkritumu klasifikators
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību.

Klasificēšanas objekts

Atkritumu veidi ar norādi uz atkritumu bīstamību.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • vides un cilvēku veselības aizsardzības pasākumu nodrošināšana, veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Izstrādātājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  20 nodaļas
2. līmenis – 111 grupas
3. līmenis – 845 klases

Intars Cakars

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
Intars.Cakars [at] lvgmc.lv