Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Klasificēšanas objekts

Atkritumu reģenerācijas veidi, atkritumu apglabāšanas veidi.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

Līmeņu skaits
2

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  2 nodaļas (R un D)
2. līmenis – 28 grupas (13-R kodi, 15-D kodi)

Intars Cakars

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
Intars.Cakars [at] lvgmc.lv