Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators
Ieviešanas mērķis

Noteikt atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidus. 

Klasificēšanas objekts

Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veidi, atkritumu apglabāšanas veidi.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • vides, cilvēku veselības aizsardzības pasākumu nodrošināšana, veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem. 
Izstrādātājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

Līmeņu skaits
2

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  2 nodaļas (R un D)
2. līmenis – 37 grupas (22-R kodi un 15-D kodi)

Intars Cakars

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
Intars.Cakars [at] lvgmc.lv