Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Atkritumu saraksts
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Klasificēšanas objekts

Atkritumu veidi ar norādi uz atkritumu bīstamību.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par darbībām ar atkritumiem.
Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    20 nodaļas
2. līmenis –   111 grupas
3. līmenis – ~848 klases

Intars Cakars

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
Intars.Cakars [at] lvgmc.lv