Atbildīgā iestāde
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Atkritumu statistikas nomenklatūra
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt sadzīves un bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu.

Klasificēšanas objekts

Atkritumu kategorijas, atkritumu apglabāšanas veidi, atkritumu pārstrādes veidi.

Lietošanas joma
  • darbības ar bīstamajiem un sadzīves atkritumiem;
  • dokumentācijas sagatavošana par darbībām ar atkritumiem;
  • statistikas datu apkopošana par atkritumu rašanos, reģenerāciju un apglabāšanu Eiropas Savienības līmenī.
Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 12 nodaļas 
2. līmenis – 42 grupas
3. līmenis – 84 klases

Intars Cakars

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Informācijas analīzes daļas Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs
Intars.Cakars [at] lvgmc.lv