Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Balansposteņu klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu balansposteņu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Klasificēšanas objekts

Kontu uzskaites līdzsvarošanas mehānismi.

Lietošanas joma

Nacionālo kontu sistēma.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis – 14 posteņi
2. līmenis –   3 apakšposteņi
3. līmenis –   2 pozīcijas

Liene Rimonte

daļas vadītāja vietnieks
Liene.Rimonte [at] csp.gov.lv