Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžetu ieņēmumu uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžetu ieņēmumus un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu ieņēmumiem.

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi.

Lietošanas joma

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sagatavošana. 

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Inga Liepiņa

Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Inga.Liepina [at] fm.gov.lv