Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžeta izdevumiem.

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošana, uzskaite (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošana.

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma hierarhiskā
Koda garums  – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Inga Liepiņa

Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Inga.Liepina [at] fm.gov.lv