Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžeta izdevumiem.

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošana, uzskaite (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošana.

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Netiek plānota.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
4

Inga Liepiņa

Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Inga.Liepina [at] fm.gov.lv