Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžetu līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžetu līdzekļu izlietojumu un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sagatavošana.

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 5 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Ludmila Jevčuka

Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja
Ludmila.Jevcuka [at] fm.gov.lv