Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CC
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt vienotu būvju (ēku un inženierbūvju) kodēšanu ES valstīs;
  • izmantot būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai.
Klasificēšanas objekts

Ēkas un inženierbūves.

Lietošanas joma
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • būvju (ēku un inženierbūvju) uzskaite;
  • nacionālo kontu sastādīšana;
  • būvdarbu cenu statistika.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 4 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  2 sekcijas (koda pirmā zīme);
2. līmenis –  6 nodaļas (koda pirmās divas zīmes);
3. līmenis – 20 grupas (koda pirmās trīs zīmes);
4. līmenis – 46 klases (kods ar četrām zīmēm).

Sandra Vītola

eksperts
Sandra.Vitola [at] csp.gov.lv