Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
CPA 2.1. red.
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt kopējo ES ietvarstruktūru statistikas datu vākšanai un apkopošanai par precēm (produktiem un pakalpojumiem);
  • salīdzināt statistikas datus par preču ražošanu, izplatīšanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  • veikt makroekonomisko analīzi, uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēti, tirgus izpēti.
Klasificēšanas objekts

Preces (produkti un pakalpojumi) pēc saimniecības nozarēm.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana par precēm atbilstoši saimniecības nozarēm, nacionālo un reģionālo kontu sistēma, ielaides - izlaides tabulu analīze, citi datu pētījumi par precēm.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2022. gadā NACE pārskatīšanas projekta ietvaros ir uzsākta arī CPA pārskatīšana.
CPA izstrādes turpmākie soļi ir šādi:

  • jaunās CPA struktūras projekta prezentācija Eiropas Statistikas sistēmas komitejas sanāksmē (2023. gada oktobris);
  • darba uzsākšana pie CPA atbilstības tabulu, paskaidrojošo piezīmju veidošanas (2023. gada 3. ceturksnis);
  • CPA tiesību akta izstrādes procedūras uzsākšana (2023. gada novembris);
  • CPA tiesību akta teksta un pielikuma ar jauno CPA struktūru tulkošana visās ES valodās (2024. gada 2.ceturksnis);
  • CPA tiesību akta pieņemšana (2025. gada aprīlis).

CPA jaunās versijas lietošana ir paredzēta, sākot ar  01.01.2025.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sustēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 6 zīmes
Līmeņu skaits – 6

Līmeņu apraksts
1. līmenis –    21 iedaļa
2. līmenis –    88 nodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis –  576 klases
5. līmenis – 1357 kategorijas
6. līmenis – 3218 apakškategorijas

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv