Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Darījumu un citu plūsmu klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu darījumu un citu plūsmu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Klasificēšanas objekts

Darījumi un citas plūsmas.

Lietošanas joma

Finanšu darījumu uzskaite.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
5

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  5 darījuma veidi
2. līmenis – 35 grupas
3. līmenis – 72 apakšgrupas
4. līmenis – 42 klases
5. līmenis – 23 apakšklases

Sandra Kadiķe

daļas vadītājs
Sandra.Kadike [at] csp.gov.lv