Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Klasificēšanas objekts

Muitas darījumi.

Lietošanas joma

Muitas statistikas apkopošana darījumu sadalījumā.

Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 2 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  9 sekcijas
2. līmenis – 17 apakšsekcijas

Irēna Knoka

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja
Irena.Knoka [at] vid.gov.lv