Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
ECOICOP
Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību individuālā patēriņa izdevumu atspoguļošana.

Klasificēšanas objekts

Individuālā galapatēriņa veids.

Lietošanas joma
  • mājsaimniecību galapatēriņa aprēķināšana nacionālo kontu vajadzībām;
  • mājsaimniecību individuālo patēriņa izdevumu veidu klasificēšana Mājsaimniecību budžetu apsekojumā;
  • patēriņa cenu indeksa aprēķinu standartizēšana un salīdzināmības nodrošināšana Eiropas līmenī.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Tiks plānota atkarīgi no ANO COICOP pārskatīšanas rezultāta. 

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  12 nodaļas
2. līmenis –  47 grupas
3. līmenis – 117 klases
4. līmenis – 303 apakšklases

 

Nataļja Dubkova

daļas vadītājs
Natalja.Dubkova [at] csb.gov.lv