Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija
Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu finanšu aktīvu/saistību klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Klasificēšanas objekts

Finanšu aktīvi un saistības.

Lietošanas joma

Visi institucionālie sektori.

Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  8 kategorijas
2. līmenis – 21 apakškategorija
3. līmenis –  9 apakšpozīcijas

Sandra Kadiķe

daļas vadītāja pienākumu izpildītājs
Sandra.Kadike [at] csp.gov.lv