Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICHA-HF
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu.

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes finansēšanas shēmas.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Izstrādātājs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Pieejamība
Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   4 pozīcijas
2. līmenis – 10 pozīcijas
3. līmenis – 16 pozīcijas
4. līmenis –   8 pozīcijas

Dace Krievkalne

eksperts
Dace.Krievkalne [at] csp.gov.lv