Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICHA-HF
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu.

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes finansēšanas shēmas.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Izstrādātājs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   4 pozīcijas
2. līmenis – 10 pozīcijas
3. līmenis – 16 pozīcijas
4. līmenis –   8 pozīcijas

Dace Krievkalne

vecākais referents
Dace.Krievkalne [at] csp.gov.lv