Atbildīgā iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
IDB
Ieviešanas mērķis
  • salīdzināmas informācijas iegūšana par traumām, kas iegūtas ārēju cēloņu un apstākļu rezultātā;
  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;
  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.
Klasificēšanas objekts

Visa veida akūtas traumas, ievainojumi, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Lietošanas joma
  • ārstniecības iestādes;
  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;
  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;
  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;
  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.
Izstrādātājs

EuroSafe - Eiropas Asociācija ievainojumu novēršanai un drošības veicināšanai (Nīderlande)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 2017. gadā ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016. gads).

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –     30 nodaļas
2. līmenis –   294 pirmā līmeņa kodi
3. līmenis –   852 otrā līmeņa kodi
4. līmenis – 1102 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts
Koda garums var būt no 1 līdz 8 zīmēm.

Jana Lepiksone

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
Jana.Lepiksone [at] spkc.gov.lv