Atbildīgā iestāde
Finanšu ministrija
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Noteikt katra darījumu partnera institucionālās vienības piederību konkrētam institucionālajam sektoram, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Klasificēšanas objekts

Institucionālās vienības.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitei (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam), pārskatu sagatavošanai un parāda uzskaitei. 

Izstrādātājs

Finanšu ministrija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 7 zīmes
Līmeņu skaits – 3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  2 grupas
2. līmenis –  7 sektori
3. līmenis – 13 apakšsektori

Liene Rimonte

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece
liene.rimonte [at] fm.gov.lv