Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Klasificēšanas objekts

Muitas procedūras.

Lietošanas joma
  • muitas statistikas apkopošana procedūru sadalījumā;
  • muitas procedūru izmantošanas unificēšana praktiskajā muitas darbā.
Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 2 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  9 sekcijas
2. līmenis – 26 apakšsekcijas

Irēna Knoka

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja
Irena.Knoka [at] vid.gov.lv