Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2.1
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi

Lietošanas joma
  • statistikas nodrošināšana;
  • valsts informācijas sistēmās apkopoto datu klasificēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

NACE 2.1 red. lietošana tiks sākta 01.01.2025.

Pieejamība
Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  22 sadaļas
2. līmenis –  87 nodaļas
3. līmenis – 287 grupas 
4. līmenis – 651 klases

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv