Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Eiropas Savienības
Saīsinājums
NACE 2.1
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi

Lietošanas joma
  • statistikas nodrošināšana;
  • valsts informācijas sistēmās apkopoto datu klasificēšana.
Izstrādātājs

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana


Pašlaik turpinās darbs pie jaunās NACE 2.1 red. sagatavošanas:

  • NACE 2.1 red. skaidrojošo piezīmju izstrādes pabeigšana (2023. gada aprīļa beigas);
  • NACE 2.1 red. kodu atbilstības tabulu izstrādes pabeigšana (2023. gada jūlijs).

NACE 2.1 red. lietošana tiks sākta 01.01.2025.

Pieejamība
Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma - decimāli hierarhiskā
Koda garums - 4 zīmes
Līmeņu skaits - 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  22 sadaļas
2. līmenis –  87 nodaļas
3. līmenis – 287 grupas 
4. līmenis – 651 klases

Ieva Kurme

eksperts
Ieva.Kurme [at] csp.gov.lv