Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Nacionālā
Saīsinājums
PRODCOM LV 2020
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī.

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

Statistikas datu savākšana un apkopošana.

Izstrādātājs

Centrālā statistikas pārvalde

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta atbilstoši izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – decimāli hierarhiskā
Koda garums – 10 zīmes
Līmeņu skaits – 4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  240 klases
2. līmenis – 1523 apakškategorijas
3. līmenis – 3928 produkti un rūpnieciskie pakalpojumi
4. līmenis – 4052 * papildināts ar rūpniecības produktu nacionāliem kodiem

Hierarhijas apraksts
PRODCOM List 2019 adaptācija: rūpniecības produktu nacionālie kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums.

Laila Ekharde

vecākais eksperts
Laila.Ekharde [at] csp.gov.lv