Atbildīgā iestāde
Labklājības ministrija
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ISCO–08
Ieviešanas mērķis
  • noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju klasifikācijas pamata (minimālās) prasības, lai atbilstoši tām ievirzītu personāla sagatavošanu;
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, lai valstis varētu izmantot to tautas skaitīšanā, valstu nodarbinātības dienestu vajadzībām un citiem uz klientu orientētiem mērķiem;
  • nodrošināt statistikas datu, kas attiecas uz profesijām, salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības politika;
  • statistikas datu apkopošana pēc profesijām.
Izstrādātājs

Starptautiskā Darba organizācija

Plānoto aktualizēšanu vai pārskatīšanu

Ir uzsākts darbs pie aktualizēšanas konceptuālā plāna izstrādes un saistīto terminu un definīciju pilnveidošanas.

Lietoto kodēšanas sistēmu, koda garumu, līmeņu skaitu

Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Līmeņu skaits
4

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  10 pamatgrupas
2. līmenis –  43 apakšgrupas
3. līmenis – 130 mazās grupas
4. līmenis – 436 atsevišķās grupas

Aina Liepiņa

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte
Aina.Liepina [at] lm.gov.lv