Atbildīgā iestāde
Valsts ieņēmumu dienests
Statuss
Eiropas Savienības
Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Klasificēšanas objekts

Muitas kravu transportēšanas veidi.

Lietošanas joma

Muitas kravu transportēšanas statistikas apkopošana.

Izstrādātājs

Eiropas Komisija

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – vienlīmeņa
Koda garums – 1 zīme
Līmeņu skaits – 1

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  9 pozīcijas

Irēna Knoka

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja
Irena.Knoka [at] vid.gov.lv