Atbildīgā iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Statuss
Starptautiskā
Saīsinājums
ICHA-HP
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Izstrādātājs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Līmeņu skaits
3

Līmeņu apraksts
1. līmenis –  9 pozīcijas
2. līmenis – 24 pozīcijas
3. līmenis –  8 pozīcijas

Dace Krievkalne

vecākais referents
Dace.Krievkalne [at] csp.gov.lv