Atbildīgā iestāde
Valsts zemes dienests
Statuss
Nacionālā
Ieviešanas mērķis

Nodrošināt valsts zemes fonda uzskaiti un monitoringu pa zemes lietošanas veidiem.

Klasificēšanas objekts

Zemes lietošanas kategorijas un zemes lietošanas veidi.

Lietošanas joma
  • informācijas uzkrāšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • vides aizsardzība, lauksaimniecība, teritorijas attīstības plānošana.
Izstrādātājs

Valsts zemes dienests

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Lietotā kodēšanas sistēma, koda garums, līmeņu skaits

Kodēšanas sistēma – hierarhiskā
Koda garums – 3 zīmes
Līmeņu skaits – 2

Līmeņu apraksts
1. līmenis –   8 zemes lietošanas kategorijas  (2 zīmes)
2. līmenis – 12 zemes lietošanas veidi            (3 zīmes)

Judīte Mierkalne

Valsts zemes dienesta Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta direktore
Judite.Mierkalne [at] vzd.gov.lv