Attēls ar tekstu:" Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju uzskaites izvērtējuma apsekojums"

Šogad pirmo reizi notiek Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju administratīvās uzskaites izvērtējuma apsekojums – aptauja, ar kuras palīdzību varēs novērtēt informācijas atbilstību reģistros. Aptaujas mērķis ir sagatavoties visaptverošam apsekojumam, ar kuru būs iespējams izvērtēt Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju novērtēšanas metodes kvalitāti.

Tiks aptaujātas 2000 personas, kuras tiks izvēlētas, izmantojot gadījumizlasi. Personas saņems CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. 

Datu vākšana notiek Eiropas Komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) granta līguma Nr. 101101542-2022-LV-POP-MIGR projekta “Iedzīvotāju statistikas metodes izstrāde, izmantojot dzīvības pazīmes nacionālajos reģistros” ietvaros.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Aptaujā iegūtā informācija tiek izmantota tikai kopsavilkuma datu iegūšanai, līdz ar to tiek nodrošināta katras atsevišķas personas sniegtās informācijas konfidencialitāte.

Klātienes un telefona intervijas

No 2023. gada 20. decembra līdz 2024. gada 19. martam ar Jums sazināsies mūsu intervētājs un vienosies par interviju pa telefonu vai klātienē.

Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju. Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt  par aptaujas norisi, zvaniet uz  bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.