Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv

Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam.
Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam sadalījumā pa valstīm.
Importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstīgi norādītajiem kritērijiem.
Importa vai eksporta statistika par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt Kombinētās nomenklatūras kodus un nepieciešamo periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu, b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, iepriekš maksājot ar pārskaitījumu.

  2. Informācijas saņemšana
    Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).

Maksājumi

PozīcijaCena
Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu0.51 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv