Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem.
Importa (vai eksporta) dati par Kombinētās nomenklatūras kodu vai kodiem sadalījumā pa valstīm.
Importa (vai eksporta) dati par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt Kombinētās nomenklatūras kodus un periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas veidu:
  a) uz e-pastu/ e-adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
  b) pa pastu,
  c) CSP Informācijas centrā.
  CSP konsultants izveidos piedāvājumu un nosūtīs Jums datu sagatavošanas izmaksas un termiņu. Dati tiks sagatavoti pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Jums tos nosūtīsim pēc rēķina apmaksas.
  Datus par preču ārējo tirdzniecību Kombinētās nomenklatūras 2, 4, 6 un 8 zīmju līmenī un valstu dalījumā iespējams lejupielādēt bezmaksas dažādos mašīnlasāmos formātos oficiālās statistikas portālā, Latvijas eksporta un importa datu vizualizācijas rīkā un atvērto datu portālā.

 2. Informācijas saņemšana
  Saņemšanas veidi: e-pasts, e-adrese, pasta adrese vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).

Maksājumi

PozīcijaCena
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu18.91 EUR
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu18.91 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv