Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
4
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv

Patēriņa cenu indekss (PCI) raksturo patēriņa preču un pakalpojumu cenu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā. PCI mēra cenu izmaiņu vidējo līmeni patēriņa preču un pakalpojumu atlases fiksētam kopumam (patēriņa grozam). Latvijā šis indekss tiek izmantots kā galvenais inflācijas rādītājs.

Procesa apraksts

  1. Informācijas pieprasīšana
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv,
    vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis.
    Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, maksājot ar pārskaitījumu.

  2. Informācijas saņemšana:
    Saņemšanas veidi: pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā)

Maksājumi

PozīcijaCena
Izziņa par patēriņa cenu pārmaiņām1.51 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv