Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Konsultēt statistikas lietotājus, atbildot uz to uzdotajiem jautājumiem.

Procesa apraksts

  1. Ja rodas jautājumi par oficiālo statistiku
    Uzdodot jautājumu par statistiku brīvā tekstā aprakstiet interesējošo informāciju: nepieciešamo rādītāju; administratīvo vienību (pilsēta, novads vai reģions); datu periodiskumu (gada, ceturkšņa, mēneša dati); laika periodu (piemēram, no 2000.gada līdz pēdējam pieejamam gadam). Norādot nozari, preču veidu, rūpnieciskās produkcijas veidu, profesiju, ieteicams izmantot klasifikācijas.
    Sūtiet jautājumus uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1010.

    Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 67366922.

  2. Atbildes saņemšana
    Rakstisku atbildi varat saņemt: uz e-pastu, e-adresi vai pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu