Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv

Rūpniecības produkcijas veidu realizācija ir pārskata periodā pārdotās pašražotās produkcijas fiziskais apjoms un tā vērtība faktiskajās cenās bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa, ieņēmumi par rūpnieciska rakstura pakalpojumu izpildi. Dati tiek vākti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir rūpniecība atbilstoši NACE 2. redakcijas B un C sadaļai un E sadaļas 38.32. klasei un kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk cilvēku. Atsevišķās nozarēs, lai katrā NACE 2. red. klasē nodrošinātu vismaz 90% no valsts ražošanas apjoma pārskata gadā, tiek iekļauti uzņēmumi ar mazāku nodarbināto skaitu.

Procesa apraksts

  1. Informācijas pieprasījums
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001.Pieprasījumā jānorāda PRODCOM kodi un periodi, par kuriem nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, maksājot ar pārskaitījumu.

  2. Informācijas saņemšana
    Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).

Maksājumi

PozīcijaCena
Ražošanas dati atbilstoši PRODCOM klasifikācijai0.51 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv