Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Par ekonomiski aktīvu statistikas vienību sniedz šādu informāciju: reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja numurs, nosaukums, komercdarbības forma, biroja adrese vai pamatdarbības vietas adrese, administratīvās teritorijas klasifikācija, telefons (ja ir), galvenais ekonomiskās darbības veids, nodarbinātie, uzņēmuma likvidācijas pazīme un datums.

Procesa apraksts

  1. Informācijas pieprasījums
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei , Lāčplēsa ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi norādīt periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, maksājot ar pārskaitījumu.

  2. Informācijas saņemšana
    Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā)

Maksājumi

PozīcijaCena
Uzņēmumu saraksts pēc noteiktiem kritērijiem (pēc NACE klasifikācijas, komercdarbības formas, teritorijas)0.59 EUR

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv