Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par ekonomiski aktīvu statistikas vienību sniedz šādu informāciju: reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja numurs, nosaukums, komercdarbības forma, biroja adrese vai pamatdarbības vietas adrese, administratīvās teritorijas klasifikācija, telefons (ja ir), galvenais ekonomiskās darbības veids, nodarbinātie, uzņēmuma likvidācijas pazīme un datums.

Procesa apraksts

  1. Informācijas pieprasījums
    Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt klasifikācijas NACE kodu (-us), un/vai komercdarbības formu, teritoriju, kā arī periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Norādiet Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu/e-adresi b) pa pastu c) CSP Informācijas centrā. CSP konsultants izveidos piedāvājumu un nosūtīs Jums datu sagatavošanas izmaksas un termiņu. Dati tiks sagatavoti pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Jums tos nosūtīsim pēc rēķina apmaksas.

  2. Informācijas saņemšana
    Saņemšanas veidi: e-pasts, e-adrese, pasta adrese vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).

Veidlapas un citi dokumenti

  1. NACE klasifikācija

Normatīvie akti

Maksājumi

PozīcijaCena
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu18.91 EUR
Pieprasījums, kura izpildei nepieciešama administratīvajos reģistros uzglabājamās informācijas papildu apstrāde24.21 EUR
Pieprasījums, kas saistīts ar ģeotelpisku datu apstrādi, matemātisko modelēšanu28.16 EUR
Pieprasījumu apstrāde par oficiālās statistikas nodrošināšanas procesā iegūtās informācijas sagatavošanu18.91 EUR
Pieprasījums, kura izpildei nepieciešama administratīvajos reģistros uzglabājamās informācijas papildu apstrāde24.21 EUR
Pieprasījums, kas saistīts ar ģeotelpisku datu apstrādi, matemātisko modelēšanu28.16 EUR

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komunikācijas daļa

info [at] csp.gov.lv