Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas šo savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - https://csp.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietne pilnībā atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav konstatēta.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.01.2022. Izvērtēšanu veica Olga Pritula, Informācijas daļas vadošā speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS Word).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Centrālo statistikas pārvaldi, rakstot uz epastu: info@csp.gov.lv vai zvanot pa tālr.: +371 67366922.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@csp.gov.lv
Tālrunis.: +371 67366922
Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīgā LV-1301

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Informācijas un komunikācijas departaments”.

E-pasts: pasts@csp.gov.lv
Tālrunis: +371 67366933

Centrālā statistikas pārvalde ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.

Ekonomikas ministrija: Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1519
Tālrunis: +371 67013100
E-pasts: pasts@em.gov.lv
https://www.em.gov.lv/lv/iestades-kontakti

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.01.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Gundega Kuzmina, Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas un komunikācijas departamenta direktora vietniece.