Kontakti

Darbinieki

Gundega Kuzmina

departamenta direktora vietnieks
Gundega.Kuzmina [at] csp.gov.lv

Līga Saleniece

sistēmanalītiķis
Liga.Saleniece [at] csp.gov.lv

Līga Daniela Robate

vadošais speciālists
Liga.Robate [at] csp.gov.lv

Olga Pritula

vadošais speciālists
Olga.Pritula [at] csp.gov.lv

Dina Brīdaka

vecākais referents
Dina.Bridaka [at] csp.gov.lv

Diāna Ļubarte

vecākais referents
Diana.Lubarte [at] csp.gov.lv

Kristīne Karasinska

tulks
Kristine.Karasinska [at] csp.gov.lv

Maija Graudiņa

datorgrafiķis
Maija.Graudina [at] csp.gov.lv

Salvis Staģis

datorgrafiķis
Salvis.Stagis [at] csp.gov.lv

Ieva Urbāne

mājas lapas administrators
Ieva.Urbane [at] csp.gov.lv

Inita Ķemlere

vadošais speciālists
Inita.Kemlere [at] csp.gov.lv

Ieva Stangaine-Ozoliņa

tulks
Ieva.Stangaine [at] csp.gov.lv
 1. Uzturēt, aktualizēt un pilnveidot Pārvaldes tīmekļa vietni:
  1. sagatavot un publicēt tīmekļa vietnē statistikas un datu lietotajiem paredzētu saturu, nodrošināt respondentiem un citiem interesentiem paredzētā satura publicēšanu;
  2. veikt regulāru tīmekļa vietnes satura pilnveidošanu, analizējot tīmekļa vietnes lietotāju statistiku;
  3. piešķirt Pārvaldes tīmekļa vietnes redaktora tiesības citu struktūrvienību darbiniekiem noteiktu satura veidu augšupielādei un administrēšanai, kā arī konsultēt šos darbiniekus jautājumos par tīmekļa vietnes noteikta satura veidu administrēšanu; 
  4. apkopot citu struktūrvienību vajadzības pēc tīmekļa vietnes pilnveidojumiem, koordinēt pilnveidošanas uzdevumu definēšanu, kompetences ietvaros sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, realizēt mājas lapas pilnveidošanu; 
  5. organizēt tīmekļa vietnes pilnveidošanas vai jaunas versijas iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošanu, un pēc pieprasījuma sniegt atbalstu Pārvaldes iepirkumu komisijai piedāvājumu izvērtēšanā. 
 2. Nodrošināt oficiālās statistikas publicēšanu Pārvaldes tīmekļa vietnē:
  1. sniegt atbalstu statistikas publicēšanā, iesakot optimālo statistikas tabulu saturu un sadarbojoties to izveidē;
  2. publicēt statistikas publicēšanas kalendāru nākošajiem periodiem;
  3. veikt statistikas publicēšanu, ievērojot statiskas publicēšanas kalendārā noteiktos termiņos;
  4. informēt lietotājus par publicēšanas termiņu pārcelšanu vai kavējumu;
  5. konsultēt un apmācīt Pārvaldes darbiniekus jautājumos par statistikas sagatavošanu publicēšanai statistikas datubāzēs;
 3. Sagatavot informatīvus un izglītojošus materiālus par statistikas datubāžu izmantošanu un saturu;
 4. Informēt lietotājus par statistikas datubāžu izmantošanu dažādos klātienes pasākumos;
 1. Veikt Starptautiskā Valūtas fonda datu izplatīšanas standarta datu lapas, kalendāra un metadatu atjaunošanu.
 2. Sadarbībā ar citām Pārvaldes struktūrvienībām sagatavot publikācijas un citus informatīvus materiālus.
 3. Veikt rakstiskus tulkojumus un mutiskus tulkojumus no un uz angļu valodu, kā arī rediģēt tekstus angļu valodā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt mutisko tulkošanu no un uz angļu valodu, kā arī konsultēt Pārvaldes darbiniekus par angļu valodas gramatikas normām un valodas stilistisko līdzekļu lietojumu;
 4. Veikt publicējamās statistikas un respondentiem paredzēto materiālu izvērtēšanu un rediģēšanu atbilstoši latviešu literārās valodas normām, kā arī konsultēt Pārvaldes darbiniekus par latviešu gramatikas jautājumiem.