Kontakti

Darbinieki

Daina Magone

Daina Vikštrema

daļas vadītājs
Daina.Vikstrema [at] csp.gov.lv

Irina Starovoitova

daļas vadītāja vietnieks
Irina.Starovoitova [at] csp.gov.lv

Jana Veldre

lietvedis
Jana.Veldre [at] csp.gov.lv

Ēriks Podneks

informācijas sistēmu uzturētājs
Eriks.Podneks [at] csp.gov.lv
Linda Dukaļska

Linda Dukaļska

statistiķis
Linda.Dukalska [at] csp.gov.lv
Irēna Biržina

Irēna Biržina

statistiķis
Irena.Birzina [at] csp.gov.lv

Liāna Goblika

statistiķis
Liana.Goblika [at] csp.gov.lv
Inga Javošina

Inga Javnošina

intervētājs
Inga.Javnosina [at] csp.gov.lv
Dace Irgensone

Dace Irgensone

intervētājs
Dace.Irgensone [at] csp.gov.lv
Anita Zaremba

Anita Zaremba

intervētājs
Anita.Zaremba [at] csp.gov.lv
Māra Apine

Māra Apine

intervētājs
Mara.Apine [at] csp.gov.lv
Artūrs Bastrikins

Artūrs Bastrikins

intervētājs
Arturs.Bastrikins [at] csp.gov.lv
Ona Bitāne

Ona Bitāne

intervētājs
Ona.Bitane [at] csp.gov.lv
Anitra Celma

Anitra Celma

intervētājs
Anitra.Celma [at] csp.gov.lv
Regīna Fjodorova

Regīna Fjodorova

intervētājs
Regina.Fjodorova [at] csp.gov.lv
Rudīte Gaile

Rudīte Gaile

intervētājs
Rudite.Gaile [at] csp.gov.lv
Mārīte Hivriča

Mārīte Hivriča

intervētājs
Marite.Hivrica [at] csp.gov.lv
Dace Zveja

Dace Zveja

intervētājs
Dace.Zveja [at] csp.gov.lv
Ināra Krasovska

Ināra Krasovska

intervētājs
Inara.Krasovska [at] csp.gov.lv
Mudīte Leja

Mudīte Leja

intervētājs
Mudite.Leja [at] csp.gov.lv
Inta Milaškēviča

Inta Milaškēviča

intervētājs
Inta.Milaskevica [at] csp.gov.lv
Inita Rudko

Inita Rudko

intervētājs
Inita.Rudko [at] csp.gov.lv
Valērija Stīrija

Valērija Stīrija

intervētājs
Valerija.Stirija [at] csp.gov.lv
Spodra Strupka

Spodra Strupka

intervētājs
Spodra.Strupka [at] csp.gov.lv

Līga Naglinska

intervētājs
Liga.Naglinska [at] csp.gov.lv

Inese Greidāne

intervētājs
Inese.Greidane [at] csp.gov.lv

Gunta Volkovinska

intervētājs
Gunta.Volkovinska [at] csp.gov.lv

Ināra Nikolajeva

intervētājs
Inara.Nikolajeva [at] csp.gov.lv

Aija Sorokina

intervētājs
Aija.Sorokina [at] csp.gov.lv

Ramona Vucāne

intervētājs
Ramona.Vucane [at] csp.gov.lv

Anita Pastare

intervētājs
Anita.Pastare [at] csp.gov.lv

Marita Groza

intervētājs
Marita.Groza [at] csp.gov.lv

Marina Rumaka

intervētājs
Marina.Rumaka [at] csp.gov.lv

Ināra Savicka

intervētājs
Inara.Savicka [at] csp.gov.lv

Iveta Ancāne

intervētājs
Iveta.Ancane [at] csp.gov.lv

Dzigunda Malofejeva

intervētājs
Dzigunda.Malofejeva [at] csp.gov.lv

Melita Vītola

eksperts
Melita.Vitola [at] csp.gov.lv

Jānis Kravalis

intervētājs
Janis.Kravalis [at] csp.gov.lv

Elvīra Vēvere

intervētājs
Elvira.Vevere [at] csp.gov.lv

Normunda Ozoliņa

intervētājs
Normunda.Ozolina [at] csp.gov.lv

Antoņina Rudāne

intervētājs
antonina.rudane [at] csp.gov.lv

Inese Senkēviča

intervētājs
Inese.Senkevica [at] csp.gov.lv

Tatjana Skrebele

intervētājs
Tatjana.Skrebele [at] csp.gov.lv

Aija Smildziņa

intervētājs
Aija.Smildzina [at] csp.gov.lv

Santa Kalniņa

intervētājs
Santa.Kalnina [at] csp.gov.lv

Linda Šternberga

intervētājs
Linda.Sternberga [at] csp.gov.lv