Atzīmējot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 101. gadadienu, no 1. septembra testa režīmā ir pieejams Oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv, kas turpmāk apvienos CSP un citu valsts iestāžu sagatavoto oficiālo un eksperimentālo statistiku.

“Statistikas portālam esam izvēlējušies neizgudrot riteni, bet izstrādi balstīt uz atvērtā koda programmatūru un papildināt veiksmīgākos citu statistikas iestāžu risinājumus – Zviedrijas statistikas radīto datubāzes rīku un Slovēnijas statistikas veidoto karšu pārlūku,” norāda CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs.

Portāls sniedz iespēju ne tikai ātrāk sameklēt nepieciešamos datus, bet arī iepazīties ar detalizētu metodoloģisko informāciju par to aprēķiniem, noskaidrot, kad ir paredzamas citas aktuālu datu publikācijas – apskatot datu publicēšanas kalendāru. Saskatīt tendences datos līdzēs portālā izveidotās interaktīvās datu vizualizācijas, savukārt ģeotelpiskās sakarības palīdzēs saskatīt karšu pārlūks, kurā ir iespējams attēlot Latvijas novadus, pagastus, blīvi apdzīvotas teritorijas un Rīgas un Valmieras apkaimes, kā arī citas teritorijas.

Piemēram, vai zināt, cik iedzīvotāju dzīvo Banānos? Pat šādā detalizācijas pakāpē iespējams iegūt datus, kā arī tos apskatīt ģeotelpiski un izzināt arī citus demogrāfiskos rādītājus.

Iedzīvotāju skaits Valmieras apkaimēs
(atbilstoši robežām 2020. gada sākumā, eksperimentālā statistika)

Attēls
Vidējais vecums Valmieras apkaimēs
Etniskais sastāvs Valmieras apkaimēs

Statistikas portāla testa režīma laikā primārais datu publicēšanas avots saglabāsies esošā CSP tīmekļa vietne csb.gov.lv.

Plānots, ka portālā oficiālo statistiku publicēs visas iestādes, kas iesaistītas tās sagatavošanā. Šobrīd papildu CSP sagatavotai statistikai ir publicēti dati par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, ko sagatavo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī dati par teritorijas attīstības indeksu, ko sagatavo Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls” ir tapis ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Attēls

Mediju jautājumi:
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 6736698927880666