Mēnešalga:
1000 līdz 1370 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta 

Finanšu resursu uzskaites daļas 

algu grāmatvedis/-e

(darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

  • veikt grāmatvedības uzskaiti norēķiniem par darba samaksu, ieturējumiem no darba algas, nodokļiem (VSAOI, IIN);
  • veikt ar darba samaksas un pabalstu aprēķiniem saistīto pamatdokumentu kontroli, veikt salīdzināšanas darbības ar darba laika uzskaites tabelēm. Pirms datu apstiprināšanas veikt pilnu analītisko un loģisko kontroli par informācijas pareizību, salīdzināt analītikas datus ar ierakstiem virsgrāmatā;
  • sagatavot algu izmaksu sarakstus, maksājuma uzdevumus un citus ar algu aprēķiniem un izmaksu saistītos sarakstus grāmatvedības dokumentu aprites noteiktajos termiņos;
  • sagatavot un iesniegt atskaites VID, statistikas atskaites;
  • sagatavot un izsniegt izziņas par darbinieku darba algas vidējo izpeļņu, veiktajiem ieturējumiem pēc iesniegtajiem pieprasījumiem, sagatavot atbildes atalgojumu jomā valsts iestāžu pieprasījumiem, konsultēt citu struktūrvienību darbiniekus atalgojumu jautājumos.

Mūsu prasības

  • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs, kas regulāri papildināta ar amatam nepieciešamām speciālajām zināšanām;
  • vismaz 1 gada profesionālā pieredze grāmatveža amatā, vēlams budžeta iestādē;
  • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, MS Excel);
  • zināšanas darbā ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon;
  • labas sadarbības, komunikācijas, prezentācijas prasmes, orientācija uz attīstību.

Mēs piedāvājam

  • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
  • apmācības profesionālai pilnveidei;
  • apmaksātu papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
  • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
  • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti. 

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 1000.00 līdz EUR 1370.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2022.gada 30.septembrim. Konsultācijas pa tālruni 67366646.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz