Mēnešalga:
1087 līdz 1144 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Informātikas departamenta Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļas informācijas
sistēmu uzturētājs/-a

(darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Statistisko apsekojumu sagatavošana datu vākšanai un apstrādei ārējiem un iekšējiem sistēmas lietotājiem, izmantojot CSP lietojumprogrammatūru - metadatu vadīto Integrēto Statistisko Datu Apstrādes Vadības Sistēmu.

Mūsu prasības

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, datorzinātnēs, matemātikā vai ekonomikā, vai radniecīgā tehniskā nozarē.
 • Vēlama darba pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā, izstrādē vai testēšanā.
 • Pieredze darbā ar datu vai informācijas apstrādi un analīzi.
 • Prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Powerpoint).
 • Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu, analītisku darbu un profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm.
 • Pilna darba cikla praktiskās apmācības darba pienākumu veikšanai, izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildus brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Piemaksu par papildus darbu.
 • Prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgā, iespēju daļu darba laika strādāt attālināti. 

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

EUR 1087.00 līdz EUR 1144.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Motivācijas vēstule.
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023.gada 31.martam. Konsultācijas pa tālruni 67366646.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz