Mēnešalga:
950 līdz 1040 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta

Lauksaimniecības statistikas daļas 

eksperts/-e

(ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Nodrošināt savlaicīgas un ticamas statistiskās informācijas par augkopību un agro-vidi apkopošanu, analīzi, kvalitātes novērtēšanu un izplatīšanu.
 • Veikt apsekojumu sagatavošanu un norises plānošanu, iegūtās informācijas analīzi un rezultātu novērtēšanu, Kvalitātes un metodoloģisko ziņojumu sagatavošanu.
 • Sagatavot statistisko informāciju Pārvaldes publikācijām un izplatīšanai oficiālās statistikas portālā, sagatavot preses ziņojumus un nodrošināt datu iesniegšanu Eiropas Statistikas birojam (EUROSTAT).
 • Sniegt konsultācijas respondentiem un datu lietotājiem lauksaimniecības statistikas jautājumos.
 • Piedalīties Eurostat darba grupu sanāksmēs.
 • Iesaistīties starptautisko projektu izstrādē un īstenošanā lauksaimniecības statistikas jomā.

Mūsu prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai lauksaimniecības jomā.
 • Praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē.
 • Vēlama praktiskā pieredze darbā ar liela apjoma datubāzēm.
 • Labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Excel, Word,  Power point) un tīmekļa pārlūkprogrammās.
 • Labas angļu valodas zināšanas B līmenī.
 • Precizitāte, labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam

 • Profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm.
 • Izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā.
 • Iespēja daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 950 līdz EUR 1040 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

  Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 29. martam. Konsultācijas pa tālruni 67366646.

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

  1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

  2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

  3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

  4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

  Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.  Pretendentiem jāpiesakās līdz