Mēnešalga:
1200 līdz 1410 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzPiedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas eksperts/ - e

(ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Sekot līdzi Eiropas kontu sistēmas (EKS) un vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas (turpmāk Notifikācijas) metodoloģijas izmaiņām, veikt nacionālās metodoloģijas pilnveidošanu atbilstoši izmaiņām regulējošos likumdošanas aktos.
 • Veikt Nacionālo kontu sistēmas valdības sektora nefinanšu kontu aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus.
 • Uzturēt laikrindas par valdības sektora nefinanšu kontiem, veikt pārrēķinus metodoloģijas izmaiņu gadījumā.
 • Sagatavot un regulāri aktualizēt aprēķinos izmantoto datu avotu un metožu detalizētu aprakstu.
 • Konsultēt lietotājus par datu interpretācijas jautājumiem.
 • Veikt dažādu datu avotu savienošanu un integrāciju – izstrādāt apstrādes, imputācijas un analīzes metodes un kārtību.
 • Piedalīties Valsts budžeta deficīta un valsts parāda notifikācijas aprēķinu sagatavošanā.

Mūsu prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Nozarei atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vēlama praktiskā darba pieredze datu apstrādē un analīzē.
 • Zināšanas datu ieguves, apstrādes un analīzes metožu pielietošanā.
 • Zināšanas par statistikas nodrošināšanas procesiem.
 • Labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Word, Excel) un tīmekļa pārlūkprogrammās;
 • Angļu valodas zināšanas B līmenī.
 • Ļoti labas sadarbības, analītiskās un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 1200.00 līdz EUR 1410.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule.
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 9. jūnijam. Konsultācijas pa tālruni 67366646.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz