Mēnešalga:
1200 līdz 1338 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta 

Lietvedības un arhīva daļas vadītājs/-a

(darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)Tavi pamatpienākumi

   • Veikt Daļas vispārējo vadību, darba koordināciju, iekšējās darba plānošanas pārraudzību, kā arī Daļai noteikto uzdevumu savlaicīgu izpildi.
   • Plānot, organizēt un kontrolēt dokumentu pārvaldības sistēmas darbību Pārvaldē.
   • Uzraudzīt dokumentu pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo datu bāzu darbību.
   • Vadīt Pārvaldes arhīva darbību un elektronisko dokumentu arhivēšanas sistēmu, plānot, organizēt un pārraudzīt ar arhivēšanu saistīto dokumentu sagatavošanas plūsmu.

Mūsu prasības

   • Akadēmiskā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
   • Darba pieredze vadošā amatā, kas var izpausties arī kā darba grupas vadīšana.
   • Prasmes un profesionālās zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldības procesa organizēšanā (vēlams prasmju apliecinošs dokuments).
   • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office).
   • Prasmes specializēto dokumentu vadības sistēmu lietošanā (vēlams DVS Namejs, IBM Notes).
   • Angļu valodas zināšanas A līmenī.
   • Labas sadarbības, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, pozitīvisms un enerģiskums.

Mēs piedāvājam

   • Profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm.
   • Izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.
   • Apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
   • Prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā.
   • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
   • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

No EUR 1200.00 līdz EUR 1338,00 (atkarībā no kvalifikācijas un kompetences).

Iesniedzamie dokumenti

  • Izvērsta motivācijas vēstule.
  • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2022. gada 14.oktobrim.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz