Mēnešalga:
1000 līdz 1165 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta 

Personāla daļas personāla atlases speciālists/-e

(ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

 • Organizēt un vadīt pilnu personāla atlases ciklu saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iekšējā normatīvā akta prasībām.
 • Kopā ar struktūrvienību vadītājiem izstrādāt vai aktualizēt darba sludinājumus, organizēt un vadīt atlases intervijas.
 • Noformēt atlases konkursa norisei nepieciešamo dokumentāciju.
 • Sludinājumu izvietošanu dažādos atlases kanālos.
 • Veidot personāla piesaistes projektus.
 • Dalība personāla iesaistes pasākumu organizēšanā.
 • Noformēt nodarbināto amata aprakstus sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un uzturēt tos aktuālus elektroniskajā datubāzē.

Mūsu prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
 • Vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Iepriekšējā darba pieredze personālvadības jomā vai pieredze ar personāla atlases un/vai attīstības projektiem.
 • Vēlama pieredze valsts civildienesta, darba tiesisko attiecību un valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu.
 • Labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Word, Excel, Power Point).
 • Vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”.
 • Labas sadarbības, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, pozitīvisms un enerģiskums.

Mēs piedāvājam

 • Profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm.
 • Izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus.
 • Elastīgu darba laiku un darba vietu Rīgas centrā.
 • Iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 1000.00 līdz EUR 1165.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 29. martam.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz