Mēnešalga:
1287 līdz 1430 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta 

Kvalitātes vadības daļas eksperts/e 

(ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi

Uzturēt un attīstīt uz ISO 9001 balstītu kvalitātes vadības sistēmu, kas ietver:

 • procesu un to mērķu sasniegšanas analīzi;
 • procesu un dokumentācijas izstrādi, uzturēšanu un pilnveidi sadarbībā ar struktūrvienībām;
 • procesu portāla lietojumprogrammatūras administrēšanu;
 • kvalitātes auditu organizēšanu un norises vadību struktūrvienībās;
 • darbinieku konsultēšanu un apmācību par kvalitātes vadības jautājumiem u.c.

Mēs sagaidām

 • spēju aptvert ISO 9001 un normatīvo aktu prasības
 • spēju pamanīt, analizēt un izprast likumsakarības, procesu sasaistes;
 • spēju uz problēmu (un iespējām) paskatīties no dažādiem skatu punktiem;

Mūsu prasības

 • darba pieredze kvalitātes vadības jomā vismaz 2 gadi;
 • izglītība vai apmācības kvalitātes vadības jomā;
 • prasme plānot, organizēt un strādāt patstāvīgi;
 • precizitāte, analītiskā domāšana;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes un pieredze,
 • labas prezentēšanas prasmes;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas), prasme elektroniski strādāt ar liela apjoma dokumentiem;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Mēs piedāvājam

 • profesionālo izaugsmi kvalitātes vadībā vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildus brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • piemaksu par papildus darbu;
 • prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;
 • sociālās garantijas, tajā skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

EUR 1287.00 līdz EUR 1430.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2023. gada 5. jūnijam. Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz