Mēnešalga:
950 līdz 1100 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats

Informātikas departamenta Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļas 

informācijas sistēmu uzturētājs/-a

(darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, klasificēts 19.5. amata apakšsaimē, IIIA  līmenī, 10. mēnešalgu grupā)

Tavi pamatpienākumi

 • statistisko apsekojumu sagatavošana datu vākšanai un apstrādei ārējiem un iekšējiem sistēmas lietotājiem, izmantojot CSP lietojumprogrammatūru - metadatu vadīto Integrēto Statistisko Datu Apstrādes Vadības Sistēmu (turpmāk ISDAVS);
 • dalība ISDAVS lietojumprogrammatūras izstrādes un testēšanas procesos.

Mūsu prasības

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, datorzinātnēs, matemātikā vai ekonomikā;
 • vēlama darba pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā, izstrādē vai testēšanā;
 • pieredze darbā ar datu vai informācijas apstrādi un analīzi;
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un vēlme apgūt jaunas zināšanas;
 • programmēšanas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Powerpoint);
 • prasme pārliecinoši un konstruktīvi prezentēt savu viedokli;
 • pozitīvi orientēta komunikācija.

Mēs piedāvājam

 • interesantu, analītisku darbu un profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
 • apmācības darba pienākumu veikšanai, izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildus brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • piemaksu par papildus darbu;
 • prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;
 • sociālās garantijas, tajā skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti. 

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

no EUR 950.00 līdz EUR 1100.00 (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā).

Iesniedzamie dokumenti

 • Izvērsta motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv līdz 2022.gada 6.jūlijam. Konsultācijas pa tālruni 67366646.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz