Mēnešalga:
1200 līdz 1410 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!


Piedāvātais amats

Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas eksperts/ - e

(ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi:

 • sekot līdzi Eiropas kontu sistēmas un vispārējās valdības budžeta deficīta, un parāda notifikācijas metodoloģijas izmaiņām;
 • veikt Nacionālo kontu sistēmas valdības sektora nefinanšu kontu aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus;
 • uzturēt laikrindas par valdības sektora nefinanšu kontiem, veikt pārrēķinus metodoloģijas izmaiņu gadījumā;
 • sagatavot un regulāri aktualizēt aprēķinos izmantoto datu avotu un metožu detalizētu aprakstu;
 • veikt dažādu datu avotu savienošanu un integrāciju;
 • piedalīties Valsts budžeta deficīta un valsts parāda notifikācijas aprēķinu sagatavošanā.

Mūsu prasības:

 • nozarei atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama praktiskā darba pieredze datu apstrādē un analīzē;
 • zināšanas datu ieguves, apstrādes un analīzes metožu pielietošanā;
 • zināšanas par statistikas nodrošināšanas procesiem;
 • labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Word, Excel) un tīmekļa pārlūkprogrammās;
 • angļu valodas zināšanas B līmenī;
 • ļoti labas sadarbības, analītiskās un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • darbu uzsākot, apmācības kompetenta mentora pavadībā;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildus brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;
 • sociālās garantijas, tajā skaitā veselības apdrošināšanu pēc 3 nostrādātiem mēnešiem;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

EUR 1200.00 līdz EUR 1410.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

Iesniedzamie dokumenti

 • Motivācijas vēstule,
 • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv. Konsultācijas pa tālruni 67366822.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010;

3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz