Mēnešalga:
1080 līdz 1200 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!


Piedāvātais amats

Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta

Vides un enerģētikas statistikas daļas eksperts

(ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Tavi pamatpienākumi:

 • apkopot un izplatīt vides ekonomisko kontu statistisko informāciju;
 • veikt statistisko datu kontroli un analīzi;
 • izstrādāt, uzturēt un attīstīt rādītāju aprēķinu sistēmu;
 • pilnveidot aprēķinu metodoloģiju;
 • sadarboties ar Eurostat un citām starptautiskajām organizācijām vides, enerģētikas un mežsaimniecības gada un īstermiņa statistikas jautājumos;
 • piedalīties starptautiskajos projektos;

Mūsu prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā, akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā, ekonomikā, vides zinātnē (ar specializāciju enerģētikā) vai cita amata izpildei atbilstoša izglītība;
 • vēlama pieredze ekonomisko vai statistisko datu analīzē vai darbā ar datubāzēm;
 • labas zināšanas Microsoft datorprogrammās (Word, Excel, Access) un tīmekļa pārlūkprogrammās;
 • angļu valodas zināšanas B līmenī (metodoloģisko materiālu lasīšanai);
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • uzsākot darbu, apmācības kompetenta mentora pavadībā;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts pārvaldes iestādēm;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu (līdz 10 darba dienām), papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • prēmiju, izvērtējot darba rezultātus, vienu reizi gadā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku, darba vietu Rīgas centrā vai iespēju daļu darba laika strādāt attālināti.

  Atalgojums pirms nodokļu nomaksas

  EUR 1080.00 līdz EUR 1200.00 (atkarībā no iepriekšējās darba pieredzes un kvalifikācijas).

  Iesniedzamie dokumenti

  • Motivācijas vēstule,
  • Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes.

  Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csp.gov.lv. Konsultācijas pa tālruni 67366822.

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Pārvalde informē, ka:

  1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

  2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis atlases konkursa ietvaros ir Centrālā statistikas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000069830. Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010;

  3) gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, Pārvalde paļaujas, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu Pārvaldei kā Jūsu potenciālajam darba devējam. Balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde apstrādā informāciju no personām (iepriekšējām darba vietām), kuras ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā (iesūtot kontaktpersonu datus) atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai;

  4) gadījumā, ja Jūsu kandidatūra tiks izvirzīta otrajai kārtai, tad balstoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm, Pārvalde var izskatīt Jūsu kandidatūru četru mēnešu laikā pēc atlases procesa noslēgšanas arī citos Pārvaldes atlases procesos. Ja nevēlaties, lai Jūsu kandidatūra tiktu izskatīta turpmākajos Pārvaldes atlases procesos, tad to norādiet, piesakoties vakancei.

  Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi personāla atlases procesā Pārvaldē, aicinām apmeklēt Pārvaldes tīmekļvietni https://www.csp.gov.lv/lv/privatuma-politika.

  Pretendentiem jāpiesakās līdz