Jaunumi

29. decembrī pēdējo dienu Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieces amatā pavada Aija Žīgure. Centrālo statistikas pārvaldi viņa sāka vadīt pirms 25 gadiem – 1998. gadā, bet CSP strādā kopš 1975. gada.

“Uzsākot statistiķa darbu tālajā 1975. gadā, nezināju, ko nākotne man nesīs, vai darbs dos gandarījumu un kā veidosies darba karjera. Šodien, atskatoties uz šo laiku, varu ar prieku teikt, ka man ir bijusi veiksme izvēlēties pareizo dzīves profesiju, kura ir devusi iespēju gadu gaitā no speciālista izaugt par iestādes vadītāju,” pēc 48 CSP nostrādātiem gadiem saka Aija Žīgure, CSP priekšniece pēdējos 25 gadus.

Pirms priekšnieces pienākumu uzņemšanās Aija Žīgure strādāja cenu un tirdzniecības statistikas, reģionālās statistikas, datu izplatīšanas jomās, kā arī ieņēma CSP priekšnieka vietnieces amatu, tādējādi nepārtraukti ieguldot savas profesionālās zināšanas nacionālās statistikas sistēmas attīstībā.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Aijas Žīgures profesionālā darba prioritāte bijusi Latvijas oficiālās statistikas sagatavošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kā arī ANO starptautiskajiem standartiem. Aija Žīgure pārstāvējusi CSP nacionālajās un starptautiskajās statistikas organizācijās, sniedzot savu ieguldījumu starptautiski salīdzināmas statistikas sagatavošanā.

Aijas Žīgures ieguldījums oficiālās statistikas jomā ir atzīts gan Latvijā, gan starptautiski. Viņai ir pasniegta Ministru kabineta balva par ilggadēju un profesionālu darbu, kā arī inovatīvu pieeju valsts statistikas sistēmas attīstībā. Aijai Žīgurei piešķirts Atzinības krusts par nopelniem valsts statistikas pārvaldes attīstībā, lielo personīgo ieguldījumu statistikas standartu un metodoloģijas izstrādāšanā, veicinot Latvijas statistikas sistēmas iekļaušanu Eiropas Statistikas sistēmā.

Kopš 2020. gada Aija Žīgure ir ievēlēta par Latvijas Universitātes goda biedri par lielo ieguldījumu LU studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā. Latvijas statistikas 100 gadu jubilejā 2019. gadā viņai pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Pateicības raksts. Darba gaitu noslēgumā šā gada 19. decembrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis Aijai Žīgurei pasniedza Atzinības rakstu.

Aijas Žīgures CV pieejams CSP mājaslapā

Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu saņemot. No kreisās: EM valsts sekretārs Edmunds Valantis, CSP priekšniece Aija Žīgure, ekonomikas ministrs Viktors Valainis

19.12.2023. Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu saņemot.
No kreisās: EM valsts sekretārs Edmunds Valantis, CSP priekšniece Aija Žīgure, ekonomikas ministrs Viktors Valainis

Mediju jautājumi:

Komunikācijas daļa
media [at] csp.gov.lv