Jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Centrālā statistikas pārvalde aicina interesentus izteikt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu „Oficiālās statistikas programmas 2022.–2024. gadam noteikumi”. Šie noteikumi nodrošinās oficiālās jeb publicējamās statistikas sarakstu nākamajiem trim gadiem. Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Oficiālās statistikas programma ir plānošanas periodā nodrošināmās oficiālās statistikas saraksts. Oficiālās statistikas programmu apstiprina Ministru kabinets, izdodot noteikumus, kuros nosaka: oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukumu un nākamajā kalendārajā gadā publicējamos rādītājus; katra publicējamā rādītāja detalizāciju; statistikas iestādi, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanu; oficiālās statistikas publicēšanas periodiskumu; datu iegūšanas veidu un avotu; no privātpersonas un administratīvajiem datu avotiem iegūstamo fiziskās personas datu veidu, apjomu un izmantošanas mērķi.

Līdz 2021. gada 29. jūnijam sabiedrības pārstāvji ir aicināti sniegt viedokli rakstiski, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@csp.gov.lv un norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi). Ar projekta dokumentiem var iepazīties CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

 

Papildu informācija
Ance Svārupa
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītāja
E-pasts: Ance.Svarupa@csp.gov.lv
Tālr.: 67366988